Mark Rietmeijer
Beeldhouwer, Steenhouwer, Filosofie, Kunstgeschiedenis
Mark Rietmeijer, Galerie, beeldhouwer, steenhouwer, filosoof, beeldende kunst, moderne kunst

Van thema naar thauma


Mark Rietmeijer
Slijkeinde 56
2513 VD Den Haag
T:
06-49873715
The Netherlands
Email

Het is mogelijk de beelden in mijn galerie / atelier te bezichtigen.
Uitsluitend op afspraak.

'Thauma'

materiaal: Norwegian Rose

afmetingen: 90 x 90 x 35 cm.

prijs: Euro 30.000,-

Onderaan diverse aangezichten van het beeld


De tijd verdwijnt, de ruimte blijft over en ik loop voor de zoveelste keer in mijn leven op wolken want mijn nieuwe beeld komt er weer aan! Dit beeld gaat ´Thauma´ heten, d.i. Grieks voor ´raadsel´ of ´wonder´ en het is gemaakt uit Norwegian Rose, een composietmarmer uit het hoge noorden.
De betreffende steensoort liet zich de vorige keer, dat was in 1998 toen ik ´Initials´ maakte, veel gemakkelijker bewerken dan nu. Want ook al luidt de handelsnaam hetzelfde, deze steen bevat aanmerkelijk meer groene gneis en roodzwarte Labradorgraniet. Maar ook dit nieuwe beeld gaat me weer lukken, dat weet ik inmiddels heel zeker. Het mirakel vindt voor de zoveelste keer plaats, de schoonheid wordt weer eens achter mijn rug om geboren en naarmate ik me verder in de steen naar binnen werk raak ik steeds nieuwsgieriger naar het resultaat.

Het is louter en alleen mijn eigen nieuwsgierigheid die maakt dat ik na 35 jaar steenhouwen nog altijd volkomen bezeten kan raken van wat er nu weer in mijn atelier gebeurt!
Mijn nieuwe beeld komt er weer aan en opnieuw is er sprake van een reis van 'thema' naar 'thauma', van onderwerpkeuze naar raadsel, van voornemen naar verwondering, van voorbedachte rade naar radeloosheid, van ´trial´ naar ´error´ en vice versa. En dat alles vanuit de oprechte poging om mezelf zoveel mogelijk door mijn eigen inspanningen te laten verrassen, zélfs wanneer die mogelijk leiden tot breuk!
Want dat is naar mijn stellige overtuiging de weg die iedere oprechte steenbeeldhouwer zowel beroepshalve en per vakmatige definitie als uit eigen vrije wil dient te ondergaan. Steen is nu eenmaal een natuurproduct, steen is kwetsbaar, steen kan breken! Dat en niets anders is wat ik vanaf mijn allereerste blok gasbeton tot aan dit laatste brok Noorse marmer ervaar!
Steen kan zomaar breken!
En het was pas na een periode van anderhalf à twee jaar ergens tussen 1992 en 1994, waarin ik vrijwel alles wat ik ondernam aan barrels sloeg, dat ik tenslotte heb geleerd om meerdere soorten natuursteen heel dun en bijna bladvormig uit te hakken.

Het bewerken van natuursteen vergt heel veel geduld.
Eerst wil ik de steen leren kennen, want ook al komt die in mijn praktijk voornamelijk uit Portugal, Italië, Griekenland en Noorwegen en zijn hun belangrijkste eigenschappen me onderhand wel zo'n beetje bekend, toch zijn er naar mijn ervaring geen twee stukken, brokken, keien of blokken marmer uit alle bovengenoemde contreien volkomen identiek.
Ik begin iedere keer dan ook heel voorzichtig.
Ik wil eerst weten hoe deze steen nu weer in elkaar zit, wat dit voor een natuursteensoort is en hoe hij zich bij elke klap van mijn hamer onder de punt van mijn beitel gedraagt. Springt er na iedere klap een splinter of een 'bledder' onder mijn beitel vandaan? M.a.w., komt de hoeveelheid steen die ik tijdens elke beitelslag uit de steen verwijder overeen met mijn voornemen daartoe of gebeurt er om de zoveel klappen iets volkomen onverwachts en onvoorspelbaars?
Mocht dat laatste al te vaak het geval zijn dan schuif ik de betreffende steensoort gauw weer aan de kant. Mijn vak is al moeilijk en zwaar genoeg en ik heb absoluut geen zin om tijd te verspillen aan allerlei van heinde en verre geïmporteerde steensoorten die zich onder mijn beitel maar al te dikwijls grillig en onbeheersbaar gedragen.

Ik ben als steenbeeldhouwer op zoek naar de zuivere vorm.
Maar uiteraard is er eerst mijn onderwerpkeuze.
Wat wil ik zeggen?
Wat is ditmaal mijn thema, mijn stelling, mijn grondplan, mijn motief? Steeds opnieuw is er wel iets in mijn leven dat mij weer mijn atelier in drijft. Iets in mijn bestaan speelt zodanig op dat ik opnieuw absolute afzondering en eenzaamheid nodig heb om daarover duidelijkheid te verkrijgen. Dat is het moment waarop ik een nieuwe steen en nieuwe beitels koop en daarna duurt het vaak nog weken voordat ik mijn inmiddels al weer achttien jaar oude bruine kunststof beeldhouwklopper van driekwart kilo weer eens oppak en zomaar op bovengenoemde regenachtige woensdagmiddag aan de volgende en hopelijk vernieuwende reis door mijn voorstellingsvermogen begin.
Het maken van een nieuw beeld duurt inmiddels minstens twee jaar en steeds wanneer ik aan een nieuw beeld begin sta ik helemaal stijf van de voornemens en heb ik daar tegelijkertijd aanvankelijk maar een heel vage, nauwelijks omschreven voorstelling van.
Maar dat kan me eerlijk gezegd steeds minder schelen.
Het zij zo!
Want ten eerste weet ik heel zeker dat ik ook dit beeld weer moet maken en ten tweede ben ik als steenbeeldhouwer verknocht geraakt aan de uiterst monotone arbeid die ik dagelijks verricht in een vele uren lang volgehouden tempo van één klap per seconde. Dat is mijn meest geliefkoosde ritme, één klap per seconde en zodra ik geheel alleen en ongestoord kan werken zoek ik deze regelmaat zo snel als mijn spieren zijn opgewarmd weer op.
Eén klap per seconde, volstrekte monotonie, gewoon tellen en méér niet!
Zo alleen kan het schone werk aanvangen en ik moet nu eenmaal iedere dag opnieuw in dat heel bepaalde ritme komen voordat er binnen een half jaar hopelijk iets gaat gebeuren dat mij weer naar de plaats wenkt waar ik hoor, namelijk bij mijn nieuwe beeld!

Ik weet inmiddels dat ik de hardheid van bepaalde steensoorten, zoals ook deze Norwegian Rose, alleen door louter geduld kan overwinnen.
Zoveel weerstand als deze steen biedt kan ik alleen aan door eindeloos geduldig te worden. Pas dan kan zich gaan ontvouwen wat ik gaandeweg en altijd pas vanaf zeker moment voor me zie. Maar als het moment uitblijft waarop de vorm mij gaat roepen en ikzelf alsmaar teveel degene blijf die de vorm probeert op te roepen, dan wil ik zelfs na veel maanden hard werken nog wel weer eens iets aan de kant zetten en in een volgende steen opnieuw beginnen. Want wat ik ook maar in steen doe moet mij allereerst zélf gaan aanspreken en uitdagen.
Ook in dit beeld, dat derhalve ´Thauma´ gaat heten, gebeurt het wonder opnieuw - de tijd verdwijnt en de ruimte blijft over!
Het beeld begint na mijn eerste aanzetten in haar vormontwikkeling geleidelijk aan steeds meer zélf te spreken en het is steeds vaker het beeld zélf dat mij gaandeweg wijst op allerlei mogelijke vormopvattingen, die zich in de loop van het werk steeds duidelijker gaan ontvouwen!
En het is ook het beeld zélf dat me steeds meer dwingt tot waar de vorm uit zichzelf om begint te vragen, het is het beeld zelf dat tot een lange reeks van steeds nieuwe vormkeuzen aanleiding gaat geven.

Alleen hier in mijn atelier en intens bezig en volkomen toegewijd aan het schone werk weet ik waarom ik besta en alleen op deze plek herinner ik me waarom ik hier op aarde ben! Niets liever wil ik dan beelden maken, de één na de ander en alleen hier, in dit onderhand kale, tochtige, bouwvallige atelier, lukt dat onderhand het beste.
'Beeldhouwen met hamer en beitel in steen is een kwestie van uitruimen en inrichten tegelijk!', zegt Heidegger. Ik geef hem groot gelijk en begin met steeds meer gretigheid in blokken steen van onderhand een halve tot wel een hele ton of soms nog meer!
Maar ik houd niet van machines, die gaan me zeker in het allereerste begin veel te snel en maken veel te veel stof en lawaai. Dus ruim ik altijd eerst met de hand ongelooflijk veel kilo's en partijen steen uit voordat ik geleidelijk aan datgene overhoud wat mij aantrekkelijk genoeg lijkt om te gaan inrichten. Maar ik klaag nooit, want de tv-beelden van Indiase kinderen die de ganse dag op hun hurken steen zitten te vergruizelen staan onderhand op het netvlies van iedere wereldburger, dus ik persoonlijk durf allang niet meer te zeuren of te klagen over mijn zelfverkozen slavenarbeid.
Die tenslotte in het volstrekte tegendeel komt te verkeren!
Want het overkomt me bij vrijwel iedere nieuwe steen waar ik aan begin weer opnieuw, het moment waarop mijn aanvankelijk aarzelende en twijfelende zoeken en me alsmaar vergissen omslaat in een gevoel van greep op wat ik nu eigenlijk werkelijk bedoel! En vanaf het moment waarop het me lukt om met de regelmaat van een metronoom in een nieuwe steen tekeer te gaan is de geboorte van een nieuw beeld voor mij een feit!
Vanaf dat moment maak ik niet meer zélf uit hoe het schone werk verloopt, maar bepaalt mijn nieuwe beeld dat voor mij! Want het begint er altijd mee dat ik een beeld oproep, maar het eindigt er ook altijd mee dat het beeld mij roept en zegt: 'hier jij, hierheen, naar mij en nergens anders naartoe, want hier hoor jij te zijn om mij te volbrengen!' Zo is het en zo zij het, ik hoor bij mijn beelden te zijn want anders dan door mijn eigen werkzaamheid komen zij niet tot stand, laat staan dat er nu en in de toekomst enig netvlies te bekeren valt tot mijn persoonlijke inzicht en overtuiging dat het in de beeldende kunsten om niets dan de zuivere schoonheid gaat.

'Maar hoe staat het dan met het sublieme?', zal na Immanuel Kant iedere oprechte kunstliefhebber zich nu ongetwijfeld afvragen. Mijn antwoord als steenbeeldhouwer luidt dat ik het sublieme niet of nauwelijks en slechts met grote tegenzin in mijn werk kan verdragen.
Mijn beelden gaan niet over overdracht van mijn singuliere, persoonlijke, particuliere, ideosyncratische zelfbeleving naar de belevingswereld van de toeschouwer. En al helemaal niet waar het mijn volstrekt private gevoelens van ongenoegen, ongemak, onlust, kwelling of pijn aan mijn leven betreft. Mensen ontregelen, ze uit het evenwicht brengen, op het verkeerde been zetten of shockeren is als beeldend kunstenaar beslist niet mijn oogmerk, niet in de beelden die ik zelf maak en ook niet in de manier waarop ik het schone werk aan mijn cursisten toelicht.
Integendeel, ik streef naar een volmaakte congruentie van enerzijds de zuiverheid van de vorm en anderzijds de beleving van schoonheid die deze zuivere vorm in mijn voorstellingsvermogen teweeg brengt.
Ik doe bij ieder beeld dat ik maak mijn uiterste best om deze samenvalling te veroorzaken, maar of ik daarin slaag weet ik van te voren nooit zeker. Want steen kan nu eenmaal breken!
Maar zodra ik in de hierboven omschreven trance geraak van afwisselend urenlang hakken en daarna weer urenlang staren weet ik dat ik op het goede spoor ben!
De tijd verdwijnt en de ruimte blijft over!


Mark Rietmeijer


Beeldhouwwerk Thauma Mark Rietmeijer

 

Beeldhouwwerk Thauma Mark Rietmeijer

 

Beeldhouwwerk Thauma Mark Rietmeijer

 

Beeldhouwwerk Thauma Mark Rietmeijer

 

Beeldhouwwerk Thauma Mark Rietmeijer